Uncategorized

Chum Kiu

Chum Kiu je druga forma Wing Chuna. Učiti se je začnemo, ko dobro obvladamo Siu Nim Tau. Običajno se je učenci začnejo učiti na četrti ali peti stopnji osnovnega programa. Obstaja več variacij te forme in tudi več pomenov in imen. Chum Kiu lahko opišemo kot tehniko „iskanja mostu“. Tehnika uči, kako z nasprotnikom ustvarimo kontakt in s tem naredimo most. Na tej podlagi lahko takoj ugotovimo kje so nasprotnikove šibkosti in luknje v njegovi obrambi.

Pri Chum Kiu tehniki že uporabljamo komolce in nožno tehniko. Pri tem smo pozorni na ravnotežje in obračanje telesa. Pri nožni tehniki mislimo na korake, ki so v Wing Chunu zelo pomembni. S pravilnim korakom omogočimo premik telesa naprej, pri tem pa pazimo, da se preveč ne odpremo, zlasti v predelu mednožja. Pravilen korak tudi pripravi telo na borbo z rokami in omogoča koordinacijo in ravnotežje. Brce se izvajajo v predel trebuha in naravnost.

Chum Kiu sistem organizacije OWKS je nadgrajen in se v nekaterih udarcih močno razlikuje od ostalih form. Če jo primerjamo s Chum Kiu – jem Ip Mana potem imata med seboj skupno le osnovo iz katere pa so izpeljane različne variacije.

Chum Kiu formo je nadgradil Sifu Sergio Iadarola, organizacija OWKS pa jo je povzela in jo dodala v svoj učni načrt. Ta forma naj bi bila zelo podobna formi pred obdobjem Rdečih ladij. Vadilo se jo je namreč tako, da so se koraki izvajali pod kotom 45 stopinj in ne samo levo in desno, tako kot pri Ip Manovi formi. Premikanje levo in desno, naj bi bila posledica ravno omejenost prostora na ladjah. Tako formo je povzel Ip Man in je pri vaditeljih, ki se učijo samo njegov stil ostala nespremenjena še danes.

Namen spreminjanja form nam ni poznan, verjetno pa se je spreminjanje in dodajanje odvijalo skozi celotno zgodovino in se nadgrajuj in nadaljuje še danes. Naše mnenje je, da dokler forme ostajajo in se nadgrajujejo v merilih Wing Chuna ni potrebno skrbeti za njihov obstanek in učinek.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *